Privacyverklaring


KersenPit, gevestigd aan de Andreaslaan 29, 6564 AT Heilig Landstichting, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens

 • https://www.kersenpit-mindfulness.nl
 • Andreaslaan 29
 • 6564 AT Heilig Landstichting
 • 06 25024353

Wendy Kersemaekers is de Functionaris Gegevensbescherming van Kersenpit-mindfulness.nl

Zij is te bereiken via info@kersenpit-mindfulness.nl.

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 69317240.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die je zelf actief verstrekt. Bijvoorbeeld door het invullen van het contactformulier op deze website of die van een partner

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

 • Gezondheid

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek verwerkt jouw persoonsgegevens op basis van de rechtsgrond ”toestemming van de betrokken persoon” en de rechtsgrond “noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst” en met de volgende doelen:

 • Het beoordelen en afhandelen van uw inschrijving
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Verzenden van mijn nieuwsberichten
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken voor het downloaden van audiobestanden.
 • KersenPit verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor declaratie bij werkgever of ziektekostenverzekering, of belastingaangifte.
 • Gegevens over gezondheid worden uitsluitend gebruikt voor het voorbereiden van trainingen; deze gegevens worden niet zonder toestemming met een andere partij gedeeld.
 • KersenPit verwerkt ook persoonsgegevens waartoe ik verplicht ben als CRKBO geregistreerd docent.

Geautomatiseerde besluitvorming

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma's of -systemen, zonder dat Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek daar tussen zit.

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Jouw gegevens worden opgeslagen op de met virusscanner en firewall beveiligde persoonlijke computer van Wendy Kersemaekers en geregistreerd via de software van Praktijkdiensten. Medewerkers van Praktijkdiensten kunnen bewerkingen op die gegevens uitvoeren in opdracht van Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek, bijvoorbeeld voor het maken van factureren. Er is een wettelijk verplichte verwerkersovereenkomst afgesloten tussen Praktijkdiensten en Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek. Er zijn passende technische en organisatorische maatregelen genomen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen onrechtmatige verwerking.

Technische beveiligingsmaatregelen

 • up-to-date virusscanner
 • unieke inlogcodes en wachtwoorden voor systemen
 • beveiligde back-up’s
 • firewalls
 • versleutelde websites d.m.v. SSL-certificaat

Organisatorische beveiligingsmaatregelen

 • laptop/computer niet onbeheerd of in auto achterlaten
 • clean desk policy
 • zorgvuldig gebruik van usb-sticks
 • juiste manier van vernietiging oude documenten
 • in het arbeidscontract van de medewerkers van de verwerker is een geheimhoudingsverklaring opgenomen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij bewaren de volgende persoonsgegevens voor zolang de dienstverlening strekt:

Personalia

10 jaar

Facturering, boekhouding, belasting

Adresgegevens

10 jaar

Facturering, boekhouding, belasting

E-mail adres

10 jaar

Communicatie, facturering, nieuwsbrieven

Evaluaties

3 jaar

Kwaliteitsverbetering en verplichting CRKBO

 

Bij beëindiging van een overeenkomst worden de daarbij horende persoonsgegevens in ieder geval binnen 8 jaar verwijderd en vernietigd, tenzij het wettelijke verplicht of noodzakelijk voor een rechtsvordering is om dat niet te doen.

Delen van persoonsgegevens met derden

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek verstrekt uitsluitend en alleen aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Categorie

Naam

Doel

Gegevens

Boekhouder

Van Ditzhuyzen Boekhouders

Boekhouding

Naam, adresgegevens, e-mail adres

Communicatie

Praktijkdiensten

Verzending nieuwsbrieven

Naam, adresgegevens, e-mail adres

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Laat het ons weten als je daar gebruik van wilt maken.

Cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek gebruikt cookies voor het behoud van gebruikersessies, en het automatisch inloggen indien een sessie is verlopen. Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek gebruikt nooit cookies voor marketing-doeleinden. Kersenpit Mindfulness | Training | Onderzoek deelt ook nooit cookies met andere websites.

Sessie-cookies
Met behulp van een zogeheten ‘sessie-cookie’ kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics. Dit programma levert belangrijke statistieken over aantallen bezoekers, de bezochte pagina’s, de verkeersbronnen en andere essentiële informatie waarmee wij deze website voortdurend kunnen verbeteren voor de gebruikers. Deze statistieken zijn anoniem en niet te herleiden tot een bepaalde persoon of gebruiker. Er wordt geen gebruik gemaakt van ‘behavioural targeting’ waarmee u op basis van uw klikgedrag speciale inhoud krijgt te zien; uw surfgedrag blijft volledig anoniem. Gegevens uit contactformulieren worden nooit in Analytics verwerkt of opgeslagen.

Google Analytics maakt gebruik van een cookie, dat is een klein bestandje dat op uw computer wordt opgeslagen. Wij hebben Google Analytics conform de privacy wetgeving ingericht, zodat er geen toestemming vooraf van de gebruiker nodig is: Google Analytics zo ingesteld dat IP-adressen anoniem zijn gemaakt, zodat gegevens nooit naar u of uw IP adres te herleiden zijn. Gegevens worden niet met andere partijen. Ook heeft KersenPit een verwerkersovereenkomst met Google getekend. Het Analytics cookie blijft 6 maanden geldig.

Cookies uitschakelen
Je kunt ervoor kiezen geen toestemming te geven voor het plaatsen van cookies. In de internetbrowser kun je ook instellen dat cookies geblokkeerd worden. Het verschilt per browser hoe je dit kunt instellen, de meeste browsers geven hier uitleg over in de help-functie. Als je cookies blokkeert, kan het zijn dat onze website minder goed werkt.

Wijzigingen
Deze privacyverklaring kan worden gewijzigd.

Vragen
Mocht je nog vragen hebben over deze privacyverklaring, neem dan contact met ons op.

 

Mindfulness Trainer, Coach en Onderzoeker Wendy Kersemaekers  |  06 2502 4353 |  info@kersenpit-mindfulness.nl