Mindfulness op het werk

Mindfulness training wordt binnen organisaties vaak ingezet om gezondheid en welbevinden van werknemers te bevorderen. Onderzoek laat zien dat mindfulness training stress en burn-out klachten vermindert, en werktevredenheid, vitaliteit, en veerkracht vergroot. Het is een middel om duurzame inzetbaarheid te bevorderen. Maar er is meer.

Mindfulness kan leiden tot meer focus, creativiteit en productiviteit en tot effectiever werken. Het bevordert samenwerking met anderen door onder andere bewuster communiceren en betere conflict hantering. Daarmee kan mindfulness training voor zowel werknemers als leidinggevenden behulpzaam zijn.

Op organisatieniveau kan mindfulness bijdragen aan een veilige werkomgeving, een cultuur die creativiteit bevordert en waarin van fouten geleerd wordt in plaats van dat deze worden afgestraft.

Groepstraining MBSR

Voor organisaties bied ik de Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR) training aan. dat kan:

  • ‘In company’ of
  • door het faciliteren van reguliere groepstrainingen

Deelnemers leren effectiever omgaan met stresssituaties, kunnen zich beter ontspannen en ervaren een hogere kwaliteit van leven. De MBSR training is heel geschikt als u de veerkracht, vitaliteit en het welbevinden van medewerkers wilt bevorderen.

De training bestaat uit 8 wekelijkse bijeenkomsten van 2.5 uur en een stilte-dag van 6 uur. In de bijeenkomsten wordt kennis gemaakt met verschillende aandachts-oefeningen, zoals de lichaamsscan, meditatie oefeningen en yoga. Er is gelegenheid om met elkaar van gedachten te wisselen over persoonlijke ervaringen met de oefeningen en de toepassing hiervan. Om de effecten van mindfulness te ervaren is het van belang dat deelnemers ook thuis oefenen (aanbevolen 30-45 minuten per dag).

NAAR AGENDA

 

Training op maat

Binnen organisaties bied ik mindfulness trainingen op maat aan. In overleg wordt bepaald welke onderwerpen aan bod moeten komen. Hierbij kunt u denken aan onderwerpen als duurzame inzetbaarheid, stress preventie, verbeteren van de communicatie, of leiderschapsontwikkeling. Mindfulness training kan ook ingezet worden als onderdeel van een programma ‘gezond werken’.

Een training kan op maat gemaakt worden voor specifieke doelgroepen, zoals leidinggevenden, artsen/werknemers in de zorg, docenten, mantelzorgers of studenten.  

De trainingen op maat kunnen verschillende vorm en lengte hebben. Bijvoorbeeld een training verdeeld over 4 hele dagen, of een ingekorte training van 2.5 uur per week, maar over de duur van 6 weken, of 1 dag(deel) ter kennismaking.  

Ik denk graag met u mee!

NEEM CONTACT OP

 

Mindfulness Trainer, Coach en Onderzoeker Wendy Kersemaekers  |  06 2502 4353 |  info@kersenpit-mindfulness.nl