Wat is Mindfulness

Mindfulness betekent: ‘Bewust, aandachtig en zonder oordeel aanwezig zijn in het huidige moment’ (Kabat Zinn, 2014)

Grote delen van ons leven zijn we met onze aandacht in het verleden of in de toekomst, maar niet in het hier en nu. We leven veel in onze gedachten en hierdoor vaak op de automatisch piloot. Door mindfulness beoefening trainen we onze aandacht en een houding van vriendelijkheid, nieuwsgierigheid, openheid en acceptatie.

Persoonlijk leiderschap

Door beoefening van mindfulness word je meer bewust van jezelf, je gedachten, lichamelijke sensaties, gevoelens en gedrag. Je gaat je grenzen beter ervaren, niet-helpende gedragspatronen herkennen en vervangen door een meer bewuste respons. Je leert anders omgaan met stress, gaat andere keuzes maken en komt meer bij wie je in wezen bent. Je ontwikkelt persoonlijk leiderschap.

Mindfulness helpt om meer te gaan leven vanuit innerlijke kalmte, liefde en wijsheid.

 

Voor wie

Mindfulness training is bestemd voor iedereen die zich wil oefenen in opmerkzaamheid en beter wil leren omgaan met de uitdagingen van het leven.

Uit onderzoek blijkt dat mindfulness een positief effect kan hebben op onder andere:

  • Stress gerelateerde klachten zoals burnout, pijn, slaapproblemen, somberheid, onzekerheid, spanningen, piekeren en concentratieproblemen
  • De kwaliteit van leven op gebied van werk, ziekte, opvoeding, relaties en vrije tijd, omgaan met chronische ziekte en pijn
  • Op het werk: vitaliteit, veerkracht, concentratie, creativiteit, en productiviteit, emotionele intelligentie, communicatie, conflict hantering, effectiviteit.

Ik verzorg mindfulness trainingen voor particulieren en organisaties

Historie

Mindfulness vindt zijn oorsprong in het 2500 jaar oude boeddhisme. In de jaren zeventig introduceerde de Amerikaanse wetenschapper Jon Kabat-Zinn mindfulness in de Westerse gezondheidszorg. Hij werkte met chronisch zieken en patiënten met vermoeidheids- en pijnklachten voor wie de reguliere geneeskunde geen oplossing (meer) bood. De training bleek een groot succes, waarbij niet het genézen van de klacht maar juist het zich ánders verhouden tot de klacht heilzaam bleek.

Inmiddels hebben de trainingen een brede toepassing gevonden en zijn ze bestemd voor een ieder die zich wil oefenen in opmerkzaamheid en beter om wil leren gaan met de uitdagingen van het leven.

 

 

Heb de moed te veranderen wat je kunt veranderen

Heb de sereniteit te aanvaarden wat je niet kunt veranderen

Heb de wijsheid om het verschil tussen beiden te herkennen

~ Fransiscus Assisi ~

 

Mindfulness Trainer, Coach en Onderzoeker Wendy Kersemaekers  |  06 2502 4353 |  info@kersenpit-mindfulness.nl