Klachtenregeling

KersenPit staat voor integriteit en kwaliteit en streeft voortdurend naar tevredenheid van haar klanten. Mocht u een klacht hebben, dan zal deze serieus en vertrouwelijk behandeld worden. Het is de intentie om met de indiener van de klacht in dialoog te gaan en indien mogelijk een passende oplossing zoeken.

 

Hieronder volgt de klachtenprocedure die KersenPit zal doorlopen bij het behandelen van uw klacht:

 

  • Indien u een klacht heeft kunt u deze mailen aan: info@kersenpit-mindfulness.nl, met vermelding van naam, adres, telefoonnummer en de omschrijving van uw klacht.
  • Alle klachten worden vertrouwelijk behandeld door Wendy Kersemaekers van KersenPit.
  • Na ontvangst van de klacht, deelt KersenPit binnen 7 dagen mee dat zij een klacht heeft ontvangen en verdiept zij zich in de oorzaak en de aard van de klacht.
  • Binnen 14 dagen neemt KersenPit contact met u op.
  • Binnen 14 dagen na dit contact neemt KersenPit een besluit en deelt dit mee aan de indiener van de klacht.
  • Als de indiener van de klacht het besluit accepteert, worden er afspraken gemaakt over het structureel oplossen van de betreffende klacht.
  • In gevallen van geschillen over de afhandeling van de klacht, zal of de VMBN (Vereniging voor Mindfulness Based trainers Nederland) worden aangewezen voor advies. Het advies dat hieruit voortvloeit zal voor beide partijen bindend zijn. U kunt ook zelf contact opnemen met de VMBN door een e-mail te sturen naar de klachtencommissie: info@VMBN.nl.
  • Alle geschillen worden beslecht langs minnelijke weg volgens de klachtenregeling van KersenPit. Indien dit niet mogelijk blijkt, wordt de klachtenregeling van de beroepsvereniging voor mindfulnesstrainers van kracht. Deze is te vinden op de website van de beroepsvereniging voor Mindfulnesstrainers de VMBN
  • Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 5 jaar bewaard.

 

Mindfulness Trainer, Coach en Onderzoeker Wendy Kersemaekers  |  06 2502 4353 |  info@kersenpit-mindfulness.nl