Accreditaties

Categorie 1 geregistreerd trainer bij VMBN

Het adequaat kunnen begeleiden van Mindfulness-based Programs (MbP's) is een vak: het vak van mindfulnesstrainer. Van trainers van MbP’s wordt gevraagd dat ze zich blijvend verdiepen en ontwikkelen in hun vak: in de breedte, in de diepte en in al zijn diversiteit. Vanzelfsprekend is daarbij dat trainers mindfulness in hun dagelijks leven integreren.

De VMBN ondersteunt trainers van MbP's in de intwikkeling en consolidering van hun vak, en heeft als taak de kwaliteit van het trainerschap in MbP's in Nederland en België te bevorderen en te bewaken, zodat ze voldoen aan de waarden en de principes zoals vastgesteld door de VMBN.

Wendy Kersemaekers is als hoogste categorie trainer gecertificeerd bij de beroepsvereniging VMBN. Hiermee voldoet ze aan de kwaliteitseisen die gesteld worden door verzekeraars.

 

CRBKO geregistreerd docent

Wendy Kersemaekers is als docent geregistreerd in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs (CRBKO). In het Register Docenten staan zelfstandig werkende docenten ingeschreven die voldoen aan de Kwaliteitscode voor Docenten.

Hiervoor heeft zij een audit doorlopen. Deze audit is (mede) gebaseerd op de gedragscode van de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO, brancheorganisatie voor private aanbieders van trainingen en opleidingen) en de VOI (de vereniging voor opleidingsinstituten voor Informatica). Uitgangspunten bij de audit zijn: zorgvuldigheid, rechtszekerheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en kenbaarheid.

Dit betekent dat trainingen van Kersenpit die gelden als beroepsonderwijs en aangeboden worden via CRBKO geregistreerde instellingen vrijgesteld zijn van BTW.

Categorie A geregistreerd compassietrainer

Wendy Kersemaekers is als hoogste categorie compassietrainer trainer gecertificeerd. Zie deze link voor dit regrister.

 

 

 

Mindfulness Trainer, Coach en Onderzoeker Wendy Kersemaekers  |  06 2502 4353 |  info@kersenpit-mindfulness.nl