Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen die KersenPit verzorgt.
 • Voor inschrijvingen die binnenkomen via het Centrum voor Mindful Leven (voorheen Han Fortmann Centrum), gelden de algemene voorwaarden van het Centrum voor Mindful Leven .
 • Alle trainingen, workshops, stiltedagen, cursussen en bijscholingen zullen hierna training(en) worden genoemd.

Aanmelding

 • Aanmelding voor een training vindt plaats door het aanmeldformulier volledig in te vullen en te verzenden, of door inschrijving via mail. Uw inschrijving is definitief wanneer u een bevestigingse-mail van KersenPit heeft dat u bent ingeschreven voor de betreffende training. 

Betalingsvoorwaarden

 • De betaling van de training kunt u voldoen wanneer u een factuur van mij heeft ontvangen.
 • De factuur dient binnen 14 dagen na dagtekening voldaan te zijn. Indien u de factuur niet binnen de betalingstermijn voldoet, behouden wij het recht uw gereserveerde plaats aan een andere geïnteresseerde af te staan. Uw betalingsverplichting blijft ook dan van kracht.
 • Wanneer u wenst dat op de factuur een andere naam en/of adres komt te staan dan bij ons bekend is (bijvoorbeeld van uw werkgever), vernemen wij dit graag zo snel mogelijk van u. 

Annulering

In geval u uw inschrijving voor een training wilt annuleren, dient u rekening te houden met de volgende annuleringskosten:

 • De wettelijke bedenktijd bedraagt 14 dagen, gerekend vanaf de inschrijvingsdatum. In deze periode zijn geen annuleringskosten van toepassing.
 • Wanneer de training binnen 14 dagen na inschrijving begint, stemt u ermee in dat u afziet van de bedenktijd.
 • Bij annulering tot vier weken vóór aanvang van de training wordt € 25,- administratiekosten aan u in rekening gebracht.
 • Bij annulering binnen vier weken voor aanvang van de training bent u het gehele bedrag verschuldigd.
 • Annulering dient te geschieden per mail (info@kersenpit-mindfulness.nl).
 • Indien degene die annuleert zelf voor een vervanger zorgt, zijn geen kosten verschuldigd.
 • Bij onvoldoende inschrijvingen voor een training, behoudt KersenPit zich het recht voor om de training te verplaatsen naar een later tijdstip cq. de training te annuleren. In geval van volledige annulering, zullen reeds betaalde bedragen binnen vijf werkdagen teruggestort worden.
 • Indien de kosten een belemmering vormen om een training/activiteit te volgen, kan contact worden opgenomen om samen te zoeken naar een passende oplossing.

Vertrouwelijkheid

 • Alle persoonlijke informatie die door deelnemers van de trainingen aan KersenPit wordt verstrekt, is vertrouwelijk en wordt als zodanig door KersenPit behandeld. 

Auteursrecht en eigendom

 • Lesmaterialen mogen met bronvermelding aan derden ter beschikking worden gesteld of ten behoeve van derden worden gebruikt.
 • Lesmaterialen die tijdens de training worden uitgereikt, zijn eigendom van de deelnemer. 

Klachten

Aansprakelijkheid

 • KersenPit kan op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor lichamelijk letsel of psychische klachten van de deelnemer, noch voor diefstal of verlies van persoonlijke eigendommen.

 

Mindfulness Trainer, Coach en Onderzoeker Wendy Kersemaekers  |  06 2502 4353 |  info@kersenpit-mindfulness.nl